Ynglŷn â QWFC

Mae Quality Welsh Food Certification Ltd (QWFC) yn gwmni a sefydlwyd gan gwmnïau cydweithredol yng Nghymru i weithredu fel corff ardystio ar gyfer cynlluniau sy'n anelu at ddarparu ansawdd mewn cynhyrchu bwyd ac ar ffermydd. Mae QWFC wedi'i achredu gan Wasanaeth Achredu'r Deyrnas Unedig (UKAS) i safonau ISO17065 (Gofynion cyffredinol ar gyfer cyrff sy'n gweithredu systemau ardystio cynnyrch) yr UE ac yn asesu cyfranogwyr mewn cynlluniau ansawdd ar gyfer cydymffurfio â safonau gweithredu.

 

Mae QWFC Ltd yn ardystio aelodau o Gynllun Gwarant Fferm Da Byw Cymru (FAWL), Cynllun Organig Cymru a Chynllun Gwarant Fferm Laeth y Tractor Coch.

Gwneud cais am ardystiad – cliciwch i gael mwy o wybodaeth

Amodau sy'n llywodraethu'r defnydd o farciau ardystio

Rheoliadau'r Cynllun

Cliciwch yma i weld ein trefn apelio