Mae QWFC yn ardystio nifer o ffermydd llaeth yng Nghymru. Mae aseswyr QWFC yn cynnal yr asesiadau hyn yn erbyn Cynllun Gwarant Fferm Laeth y Tractor Coch, a ddatblygwyd gan y diwydiant, sy'n ofyniad i lawer o broseswyr llaeth a manwerthwyr.

Gall QWFC gyfuno’r asesiadau cynllun llaeth â’r Cynllun Gwarant Fferm Da Byw (FAWL) Cig Eidion a Chig Oen ar gyfer ei aelodau yng Nghymru, sy’n sicrhau bod asesiadau’n cael eu cwblhau’n effeithlon.

Dyma grynodeb o'r hyn y mae'r Cynllun Llaeth yn ei gwmpasu yn ei safonau:-

 • Cynhyrchu Llaeth a Storio
 • Olrhain a Chywirdeb
 • Iechyd a Lles Anifeiliaid
 • Bwyd a Dŵr
 • Tai Gwarchod a Chyfleusterau Trin
 • Meddyginiaethau Anifeiliaid a Bioddiogelwch
 • Magu Lloi
 • Damweiniau a Stoc wedi marw
 • Cludo Da Byw
 • Diogelu’r Amgylchedd a Rheoli Halogiad
 • Staff a Chontractwyr
 • Dogfennau a Gweithdrefnau
 • Rheoli Fermin

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun a’i safonau cysylltiedig, cliciwch yma.