Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ei hymgynghoriad ar camau  olaf tuag at gyflawni’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy (CFC). Mae’n nodi ein cynigion, gan fanylu ar:

  • sut bydd ffermwyr yn cael eu gwobrwyo am ymateb i'r argyfyngau hinsawdd a natur, yn ogystal â chynhyrchu bwyd mewn ffordd gynaliadwy
  • sut mae'r cynllun yn bodloni amcanion Rheoli Tir yn Gynaliadwy (RTG)
  • y cymorth sydd ar gael

Os hoffech ymateb, gallwch drwy ddolen Llywodraeth Cymru

https://www.gov.wales/sustainable-farming-scheme-consultation

 

neu ddewis arall trwy wefannau undebau:

https://www.nfu-cymru.org.uk/news-and-information/welsh-government-s-sustainable-farming-scheme-consultation/

https://www.fuw.org.uk/index.php/en/sfs-consultation